Oszthatóság, többszörösök-gyakorló feladatok 6- 8. évfolyamosoknak

Oszthatóság, többszörösök-gyakorló feladatok 6- 8. évfolyamosoknak

Oktató:
Faragóné Hajdok Ilona

Nehézségi szint: 3*
Kurzus ára: 4990 Ft
Kurzus időtartama: 3 óra 30 perc
Kurzus rövid leírás: Osztók, többszörösök Vizsgáljuk a maradékot Páros számok összege páros. Prímszám vagy törzsszám és összetett szám Közös osztók, közös többszörösök

Leírás

Osztók, többszörösök

12 többszöröse a 3- nak, mert 3 x 4 = 12 azaz van olyan természetes szám, amivel a 3- at megszorozva 12 -t kapunk;

3 osztója a 12 -nek, mert 3 x 4 = 12 , azaz van olyan természetes szám, amellyel a 3-at ,megszorozva 12 -t kapunk;

12 osztható 3-mal, mert 3 x 4 = 12, azaz van olyan természetes szám, amellyel a 3 -at megszorozva 12- t kapunk.

Vizsgáljuk a maradékot

4-gyel osztva a számok 4-féle maradékot adhatnak: 0, 1, 2, 3.
A 4-es osztási maradékok alapján a természetes számok 4 csoportba sorolhatók: az egy csoportba tartozó
számok ugyanazt a maradékot adják 4-gyel osztva.
Az egy csoportba tartozó számok különbsége 4 többszöröse.

Páros számok összege páros.
Két páratlan szám összege páros. Páros számú páratlan szám összege páros.
Egy páros és egy páratlan szám összege páratlan. Páratlan számú páratlan szám összege páratlan.
A páros számok 0 maradékot adnak 2-vel osztva, a páratlan számok 1 maradékot.

Prímszám vagy törzsszám és összetett szám

Azokat a természetes számokat, amelyeknek két pozitív osztója van-  1 és önmaga - prímszámoknak nevezzük.
Azokat a természetes számokat, amelyeknek kettőnél több osztója van, összetett számoknak nevezzük.
Az 1 nem prímszám és nem is összetett szám.

Közös osztók, közös többszörösök

Két természetes szám közös osztói közül a legnagyobbat a két szám legnagyobb közös osztójának nevezzük.
Jele: (30; 42) = 6

Két természetes szám közös többszörösei közül a legkisebb pozitív számot a két szám legkisebb közös többszörösének
nevezzük.
Jele: [6;15] = 30.

Ügyfélszolgálat