A hazai e-learning jelene és a jövője

A hazai e-learning jelene és a jövője

A e-learning terjedésének számos korlátot le kell győznie, hiszen gyakran finanszírozási, infrastrukturális problémák,politikai viták vagy közöny, máskor pedig az információs társadalom felkészületlensége, vagy a képzés hitelessége, de leggyakrabban ezen tényezők együttállása akadályozta meg az e-learning terjedését.

A hivatalba lépő Orbán-kormány 4 évi tétovázás után végül 2014-re jutott el odáig,hogy koncepciót alkosson a témakörben.A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 kijelölte az elkövetkező hat évre az irányelveket, így végre  nem csak az Európai Unióban, hanem hazánkban is biztosítottnak látszik a terület kormányzati,politikai támogatottsága.

A stratégia az infrastruktúra bővítése mellett a digitális kompetenciák fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyez.

A stratégia céljai között szerepel (a teljesség igénye nélkül):

  • 2016-ra valamennyi oktatási intézményben legyen elérhető minimum 20Mbit/s sávszélességű internet és minden iskolában álljon rendelkezésre legalább a tanulók számának 10%-át elérő, a tanulók által használható informatikai eszköz (PC, laptop, tablet).
  • A felnőtt lakosság körében 2016-ra a digitálisan írástudatlanok (azok, akik még soha nem használtak internetet) aránya csökkenjen 40% alá, 2020-ig pedig 30% alá.
  • 2016-ra a rendszeres internethasználat (azok, akik legalább hetente egyszer interneteznek) mutatója érje el a 65 %-ot, a hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 %-ot, 2020-ra pedig a 75, illetve 60%-ot.
  • 2016-ra a rendszeres internethasználat (azok, akik legalább hetente egyszer interneteznek) mutatója érje el a 65 %-ot, a hátrányos helyzetűek esetében pedig az 50 %-ot, 2020-ra pedig a 75, illetve 60%-ot.
  • A köz- és felnőttoktatásban dolgozók körében 2016-ra legyen teljes körű az alapszintű digitális kompetenciák birtoklása.
  • A közoktatásban kerüljön sor az infokommunikációs oktatás újragondolására, mind az informatika, mint tantárgy esetében, mind pedig az infokommunikáció, mint szemléletmód, a tanulást segítő értékes kiegészítő eszköz tekintetében.

szerző: dr Pálvölgyi Benedek

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat