Az e-learning, mint lehetőség a felnőttképzésben

Az e-learning, mint lehetőség a felnőttképzésben

Az informatikai forradalom hajnalán,amikor a számítógépes eszközök elkezdtek terjedni,és elkezdtek egymással összekapcsolódni, megjelent az e-learning mint fogalom, és ez egy addig nem látott, újfajta látomást vizionált egy olyan “utópikus társadalom” kialakulásáról, amelyben túllépve a hagyományos,alapvetően tantermi és könyvalapú kereteken, az interneten fogják az emberek megszerezni a tudást.

Az informatikai és internetes forradalom első szakaszában azt álmodták,hogy az internet forradalma bárki számára hozzáférhetővé teszi a tudást, többé nem kell egyetemre és iskolába menni a tudáshoz,új társadalmi mobilitási csatornák nyílnak az internet robbanásszerű fejlődésével. Természetesen ez az utópia túlzó, sok sok év elmúltával is még mindig csak ismerkedünk a szóval: e-learning, a hagyományos oktatás még mindig meglehetősen masszív lábakon áll,de elképesztő fejlődési ívet jár be az e-learning,és messze van még végleges formájától.

Az e-learning az alapfokú oktatásban

A 20. század végére a globalizációval, az informatikai forradalommal világszerte komoly válságba került az oktatásügy, az intézmények elavultak, konzervatívak,rugalmatlanok,lassan reagálnak a változásokra, és képtelenek kielégíteni az újonnan születő információs társadalom növekvő tudás éhségét. A gazdaság dinamikus fejlődése adja ütemet, melyet az oktatásnak is fel kellene venni, az egyre komplexebb tudásalapú átadási feladatok megoldásához pedig nyilvánvalóan be kell építeni a modern infokommunikációs technológiákat. A számítógépek megjelenésének a pillanatától potenciális oktatási eszközként kezdtek el tekinteni, és az évek során más-más formában épültek be az oktatásba. Tisztán láthatóvá vált, hogy az oktatásban bekövetkező következő “paradigmaváltást” a számítógépek okozzák majd.

A felsőoktatás, az akadémiai szféra szellemi műhelyként mindig is vezető szerepet játszott az oktatás ügy reform folyamataiban, és mindig élen jár az új technológiák felhasználásában, ennek a találkozásnak az eredményeként pedig elkerülhetetlenné vált, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan technológia, melynél az oktatás már egy virtuális környezetben zajlik, tértől és időtől függetlenül,és hogy ezáltal megszülessen az e-learning. Az e-learning-ben rejlő lehetőségek arra sarkallták Európa és az Egyesült Államok vezető egyetemeit, hogy kifejlesszék az első e-learning rendszereiket.Szerencsés esetekben ezt támogatta az adott ország oktatáspolitikája,és biztosította az induláshoz szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételeket.Más esetekben pedig maguk az akadémiai szféra szereplői, a tanárok és a diákok alulról jövő kezdeményezései szabtak irányt az eseményeknek.

Az e-learning a felnőttoktatásban

Ám a gazdaság és az élet fejlődés nem áll meg a diplomázáskor, a rohamosan terjedő technológiák, vállalatirányítási rendszerek, a szoftverpiac, és megannyi tudásigényes iparág megjelenése életre hívta a felnőttoktatás igényeit és iparágát. A tanulmányok befejeztével ugyanis a hallgatók nem rendelkeznek a megfelelő ismertekkel, hiszen mára a tudás olyan sokféle, és olyan gyorsan változó, hogy az állami oktatási rendszerekben elsajátíthatatlannak bizonyult. A közoktatás és a gazdasági élet elvárásai közti szakadék áthidalására megoldásként módszertani változtatások születek, megalkották a modern tanulás koncepcióit.

Az oktatás feladata lett, nem csak a tudás átadása, hanem olyan képességek, és készségek elsajátításának támogatása, melyek lehetővé teszik, hogy az egyén a saját adottságainak, és élethelyzetének megfelelően bármilyen helyzetben mindig képes legyen a tudás, az új ismertetek megszerzésére. Itt ki kell emelni a tudásszerzés, tudásépítés képességét, az élethosszig tartó tanulás (LLL – Lifelong Learning) koncepcióját. A LLL nem más, mint egy lehetőség arra, hogy a saját képzésükkel értékesebbé, egyre értékesebbé váljanak az emberek a munkaerőpiacon, hiszen ezen a területen az értékünket nagyban meghatározza a képzettség.

Amíg az élethosszig tartó tanulás koncepciója (LLL) egyre elfogadottabbá vált, mellette megjelent egy másik fogalom: az élet teljes körére kiterjedő tanulás (LWL – Lifewide Learning). Tanulni nem csak az iskolapadban lehet, hanem a mindennapi munka során, szabadidőben, családban, magántanulás révén, vagy valamilyen közösségi tevékenység során, sőt akár a formális tanulás mellett párhuzamosan, azt kiegészítve.

Ha az e-learning előnyeit vesszük számba, világosan látható, hogy tökéletes megoldás lehet a felnőttképzés problémáira. Maga a felnőtt tanuló végezheti a különböző tanulásmenedzsment-, tanácsadó rendszereknek, a különböző képzési szolgáltatásoknak és alkalmazásoknak köszönhetően. Ilyen esetben az interakció a felnőtt tanuló és a virtuális tananyag között jön létre, ehhez kell egy működőképes,megbízható,testreszabható e-learning keretrendszer, ennek mintapéldájává kíván válni világszínvonalú keretrendszerünk, a Course Center LearnDash Managament System rendszere.

szerző: Dr Pálvölgyi benedek

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat