E-learning a nagyvilágban

E-learning a nagyvilágban

Az USA-ban és a fejlett európai országokban,amint az alapvető infrastruktúra rendelkezésre állt, azonnal és villámgyorsan kezdett el terjedni az e-learning. Nagyon fontos megjegyezni,hogy az oktatási piacon keletkezett igényeket szinte azonnal valódi piaci hozzáállással igyekeztek kielégíteni.

Ennek folyományaként Európa-, és világszerte egyre gyorsabban bővül az elektronikus oktatási központok, a virtuális egyetemek, képzési központok köre. Különösen Anglia, Finnország, Svédország és az Egyesült Államok vezető felsőoktatási intézményei léptek az élre az e-learning használatában, közülük egyre több teszi elérhetővé kurzusait, megnyitva virtuális e-Egyetemeik kapuit a nagyközönség előtt. Ezek a virtuális egyetemek már nem a hagyományos képzési, és intézményi szervezetrendszerben működnek, hanem egy teljesen új közegben, kizárólagosan a virtuális univerzumban.

Az Egyesült Államokban egy nagyon érdekes folyamat volt megfigyelhető a nyolcvanas,- és a kilncvenes években a felsőoktatási beiskolázási adatok trendjeiben. Míg a hatvanas,- hetvenes években az volt az általános, hogy a felsőoktatási intézmények diákjai a 18-24 éves korosztályból kerültek ki, addig a kilencvenes évek közepére ez a korosztály alig több mint 50%-át jelentette már csak a diákseregnek, közel 40% került ki eddigre a 29-45 éves korosztályból, és közel 5% az 50 év feletti korosztályból.A munka mellett tanuló felnőtt,családot építő, az egyetemi ifjúságból már kinőtt korosztálynak teljesen kézenfekvően kapóra jött a rugalmas,személyre szabható,szárnyait bontogató e-learning forradalom. Piaci űr keletkezett tehát, melyet az éppen születő e-learning megoldások befoltoztak.

Az USA felsőoktatási intézményei az ezredfordulóra már mintegy 25 000 különféle kurzust kínáltak diákjaiknak, ekkor még nem valódi e-learnig formában, hanem főleg oktatóvideókat, hanganyagokat,”kezdetleges” webes tartalmakat.

A hatás azonnali volt,remekül mutatja a fejlődést, hogy alig 5 év leforgása alatt például a Dél-Dakota Egyetemen(2005-ben) a tavaszi félévben az e-learning-es képzésre beiratkozott hallgatók száma a korábbi félévhez képest jelentősen 16%-kal növekedett.

A növekedés mértéke az Egyesült Államokban egyedül 2005-ben 36 százalék volt ,a kurzusokra fordított összeg ezzel arányosan nőtt, az USA 2006-ban már 7 milliárd dollár volt az e-learning képzésekre elköltött tandíjak összege.

A Open University(http://www.open.ac.uk) jelenleg Nagy Britannia egyetlen olyan egyeteme, amely kizárólag távoktatást folytat,természetesen virtuálisan, e-elarning tananyagokkal. Az egyetemen nagyjából 150 000 hallgató tanul BA,és további 30 000 a ráépülő Msc képzésekben. Az egyetem hallgatói közül 10 000 fő fogyatékos,ami ugyebár újabb piac,újabb piac,újabb alkalmazási lehetőség kiaknázását jelenti a robogó e-learning forradalomnak. Az Open University majdnem minden diákja munka mellett végzi a kurzusokat. A BA képzésben részt vevők 70 százaléka főállásban dolgozik. 50 000 diák tanulási költségét fedezi a munkáltatója. Az egyetemre való bejutás komoly felvételihez van kötve, a képzés minőségét a kétkedőknek remekül jellemzi, hogy az ottani egyetemek mintegy 30%-a alacsonyabb felvételi követelményeket támaszt a hallgatóival szemben, mint az OU.

A skandináv térségben is kimagasló létszámban vesznek részt hallgatók a felnőttoktatásban, ezek túlnyomó többségben valamilyen e-learning-es képzés során szerzik meg ismereteiket. Finnországban mintegy 21 ottani egyetem összefogásaként megszületett a Finn Virtuális Egyetem. Finnországban évente egymillió diák tanul a felnőttoktatásban(a teljes lakosság negyede!!!),az államilag finanszírozott kurzusok térítésmentesek, az Oktatási Minisztérium támogatja ezt a területet. A felnőttoktatás és képzés elsődleges színtere azonban a munkaerőpiac, a munkáltató helyezi el alkalmazottait állásspecifikus kurzusokban.Finnország jó példa erre,amikor a folyamatot a kormányzat erőteljesen és hatékonyan támogatja.

A skandináv térség egy másik meghatározó országában Svédországban közvetlenül az ezredforduló előtt indult be DISTUM program, amit 2002-ben az eUniversity Sweden váltotta fel. A svéd elektronikus egyetem jelentős támogatást kapott a svéd felsőoktatási intézményektől.Svédországban tehát a felsőoktatási intézmények mintaszerű együttműködése ösztönzi az e-learning forradalmat.

A nemzetközi helyzet rövid ismertetéséből nem maradhatnak ki említés nélkül azok az informatikai óriáscégek sem, melyek saját technológiájuk oktatását és ezzel népszerűsítését célozva számtalan oktatási anyagot és nem ritkán komoly képzési centrumot,valamint az ezt támogató oktatási keretrendszert(LMS) is létrehoztak, és elérhetővé tesznek a világhálón.Ezáltal pedig akár öntudatlanul is kijelölték a fejlődés ösvényét az iparág egészének, valamint a nyomukba eredő versenytársaknak egyaránt Mára egy feltörekvő új technológia megismerésének leggyorsabb eszközei ezek az online kurzusok, hiszen gyakran mire egy ilyen technológiáról valódi könyv jelenik meg – különösen magyar nyelven – a könyvben leírt technológia elavulttá válik. Ezen a területen kezdettől fogva élen járt a a CISCO Systems,a Microsoft és az Oracle.

szerző: Dr Pálvölgyi Benedek

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat