Jelentkezés tanfelügyelői képzésre

Jelentkezés tanfelügyelői képzésre

A 2017. és 2018. évi szakértői igények pontosítása, valamint a munkaköri és területi szempontok elemzése alapján az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) ismételten Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre” és „Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre” című továbbképzéseket indít.

A képzések célja a pedagógusminősítéssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői feladatok jogszerű, szakszerű, zavartalan és hosszú távú ellátásának biztosítása.

A továbbképzések eredményes elvégzését követően – a Mesterpedagógus besorolási fokozat elérését megelőzően – eseti megbízási szerződés megkötésével az OH felkérheti Önt szakértői feladatok ellátására az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés területén.

A sikeres Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárást követően 2018 januárjától Mesterpedagógus fokozatba léphet. A Szakértői névjegyzékre való jelentkezés alapján a 2018. évtől pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői feladatokat szükséges ellátnia az OH megbízása és a pedagógus a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, adott naptári évre szóló megbízási szerződés alapján.

Az OH meghatározta, hogy az általános bemeneti feltételeken túl mely megyékből és milyen szakterületekről várja a pedagógusok jelentkezését szakértői képzésre.

Az általános bemeneti feltételekről az alábbi linken keresztül elérhető dokumentum nyújt tájékoztatást:

Tájékoztató jelentkezési feltételekről

A megyei és szakterületi feltételekről az alábbi linken keresztül elérhető dokumentum nyújt tájékoztatást:

Hiányterületek 2017 

Kérjük, hogy a képzésen való részvételi szándékát kizárólag abban az esetben jelezze, amennyiben a képzéshez előírt általános bemeneti feltételeknek maradéktalanul megfelel, valamint az OH által meghatározott további szakmai és területi szempontok valamelyikének is eleget tesz.

A képzésre való jelentkezés előtt a részvételi feltételek és kötelezettségvállalások pontos megismerése érdekében a kapcsolódó dokumentumokat figyelmesen olvassa át!

A képzéshez kapcsolódó tájékoztató anyagokat, a jelentkezéshez szükséges dokumentumok listáját és a képzés jelentkezési felületét az OH Képzéstámogató Rendszerébe való előzetes regisztráció elvégzése után érheti el.

Amennyiben szeretne részt venni a szakértői képzéseken, kérjük, hozzon létre egy felhasználói fiókot a http://elearning.oh.gov.hu/ felületen, majd a belépést követően a jelentkezési űrlap kitöltésével – 2017. június 25. (vasárnap) éjfélig – jelezze a képzésen való részvételi szándékát.

A rendelkezésre álló létszám korlátozott, az OH a beérkezett jelentkezések közül a bemeneti feltételek teljesülése, a szakmai és hiányterületi, valamint egyéb szempontok figyelembe vételével választja ki a jelentkezőket. A képzésre való jelentkezési időszak lezárását követően az OH elektronikus úton, a képzésre történő jelentkezés során megadott e-mail fiókjukon keresztül értesíti a jelentkezőket a képzésre való jelentkezés eredményéről. A képzésre történő jelentkezés elutasítása esetén az Oktatási Hivatal az elutasítás indokára vonatkozóan részletes tájékoztatást nem küld. Ezzel kapcsolatban szíves megértését kérjük!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kiválasztott résztvevők közül a képzéseken csak az vehet részt, aki 2017. július 14-i postára adási határidővel, az előírt módon benyújtja az OH által megjelölt dokumentumokat! 

A 2×30 órás kontaktképzési formában megvalósuló képzések csoportjait az elfogadott jelentkezések alapján az OH alakítja ki.

A kontaktképzések várhatóan Budapesten kerülnek megszervezésre. A kontaktnapokon a megjelenés 100%-ban kötelező! A kontaktnapokhoz kapcsolódó esetleges utazási, étkezési és szállásköltség a képzésben résztvevőt terheli!

A kontaktképzéseket egy online teszt kitöltése követi, melynek pontos időpontjáról 4-5 nappal a teszt kitöltése előtt tájékoztatjuk Önt.

A gyakorlati vizsgák várhatóan szintén Budapesten kerülnek megszervezésre.

Mind a kontaktképzések, mind a vizsgák tekintetében előzetesen a “Képzések ütemezése” című anyag tájékoztat. A pontos helyszínekről tervezetten 5-7 nappal a képzések és a vizsgák előtt értesítjük Önt.

A képzési időszakban, valamint a vizsgákat megelőzően folyamatosan tájékoztatjuk Önt aktuális teendőiről. Amennyiben a tájékoztató anyagok áttanulmányozása után kérdése van, azt a kepzes@oh.gov.hu e-mail címre küldheti el.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat