Vállalati akadémia

Dr. Henczi Lajos Nexon Akadémián megjelent cikke a felnőttkori tanulás új, vállalatoknál történő megvalósulását ismerteti.*

 

 

“A nemzetközi tanulmányok, illetve az amerikai, kanadai praxis arra mutatnak rá, hogy a munkaerőpiac radikális átalakulás előtt áll, s a hagyományos oktatási/képzési, tovább- és átképzési megoldások már nem elegendőek, s egyre nagyobb szükséglet mutatkozik a munkahelyi gyakorlati képzések iránt. Ezeket a gyakorlatorientált, munkahely-specifikus kompetenciafejlesztéseket a klasszikus rendeltetésű szervezetek (felsőoktatási intézmények, business school-ok, felnőttképzők) többnyire nem képesek megoldani, mert ők az „általános” vagy nagyon szűk munkaerőpiacra termelnek (BA, MA diplomát adnak, MBA kurzusukot szerveznek, OKJ szerinti képzéseket és/vagy nyelvi képzéseket nyújtanak stb.). Viszont egyre jobban megnő – a munkahelyen kompetenciafejlesztést nyújtani képes – önálló vagy kooperatív képzési modellek iránti igény, amelyek gyorsan és hatékonyan tudnak munkahelyi (cég és szakmaspecifikus) egyedi képzéseket szervezni. Erre a helyzetre adnak megoldást az ún. vállalati egyetemek/akadémiák.”

 

* Letölthető a https://nexonakademia.hu/download/Henczi-Lajos-Vallalati-egyetem.pdf (link is external) oldalról is.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat