Sale!

Balesetvédelem, tűzvédelem, munkavédelem

2490 Ft 1245 Ft

Vállalatok , cégek és közintézmények számára hasznos az évenkénti munkavédelmi oktatás online lebonyolítására;

Categories: ,

Description

A munka és tűzvédelem bonyolult és összetett szakmai kategória, munkaadói kötelezettség, valamint közös felelősség a munkavállalóval a munkavédelmi és tűzvédelmi törvények és rendeletek betartása érdekében

A kurzus 8 leckéből áll, mindegyik lecke végén teszt található  a megszerzett tudás ellenőrzésére. A teszteket legalább 80 %-ra kell teljesíteni, akkor lehet a következő leckére lépni.

Az első  4 lecke elsősorban a munkahelyi balesetekkel ,azok elkerülésével foglalkozik, de természetesen az itt szerzett ismereteket bárhol tudjuk használni. ( otthon, utcán, vezetés közben)

A balesetek terhe – nemzetközi adatok

  • EU-az új tagországok között a 3. halálok
  • A férfiak baleset miatti halálozása duplája a nőkének.
  • A 1-24 éves korosztályban a balesetek miatti sérülések a vezető halálokok az EU-15 és EU-25 országokban is.
  • A fekvőbeteg ellátásnak kb. 8-10%-a fordítódik baleset-ellátásra.
  • Magyarországon évente kb. 1 millió embert, a lakosság 10%-át ér egészségügyi ellátást igénylő baleset.
  • A balesetek közötti rangsor, a helyszínt és a cselekvést figyelembe véve: 1./ háztartási balesetek, 2./ munkabalesetek, 3./ közlekedési balesetek, 4./ sportbalesetek, 5./ egyéb – többségében szabadidős tevékenységből származó baleset

 

›A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek,intézmények, eszközök, előírások összessége.

Munkabiztonság: ›Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki biztonsági, megelőzést célzó követelményrendszere. Személyi, tárgyi feltételeket határoz meg;

Az ide vonatkozó jogszabályokat fogjuk megismerni a leckék során, elsősorban  a munkaadó és a munkavállaló felelősségét.( jogait és kötelességeit)

A következő  lecke a tűzvédelemmel kapcsolatos: tűzvédelmi szabályzat , teendők tűz esetén, oltóanyagok fajtáival foglalkozik.

Az utolsó 3 lecke foglalkozik a konkrét balesetekkel,  vészhelyzetekkel és tennivalókkal.

A kurzus elvégzése után az alábbi kérdésekre kapunk választ:

›1. Milyen dokumentumok írják elő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit?

›2. Mik  a munkavédelem felügyeletével foglalkozó központi államigazgatási szervek?

›3. Mire terjedhet ki a felügyeletek ellenőrzése?

›4. Milyen kötelezettségei vannak egy munkáltatónak a munkavédelem területén?

›5. Milyen kötelezettségei vannak egy munkavállalónak a munkavégzése során?

›6. Milyen feladatokat láthat el egy munkavédelmi szakember?

›7. A  baleset és a munkabaleset fogalma

›8. Miért fontos egy munkabaleset kivizsgálása és nyilvántartása?

›9. Miért lehet hasznos a munkavállalók szemszögéből a munkavédelmi érdekképviselet?

10. A tűzesetek keletkezésének megelőzése

11. A tűz tovaterjedésének megakadályozása, károsító hatások csökkentése

12. A tűzvédelem feltételeinek biztosítása

13. Mi az elsősegély?

14. Vészhelyzet, baleset, katasztrófa és munkahelyi baleset közötti különbség

15. Sürgős tennivalók vészhelyzetben

 

Ügyfélszolgálat