Az e-learning az oktatási univerzumban

Az e-learning az oktatási univerzumban

A címadás egy kis nosztalgia főiskolai hallgatóim “Én és a világ” típusú szakdolgozati témaválasztása iránt. Az én célom a mai bejegyzéssel, hogy elhelyezzem azt az e-tanulás-tanítási formát az oktatási palettán, amelyről a legtöbb ismerettel rendelkezem.

Az esti munkarendű vegyes e-oktatási forma háttere

2009 szeptembere óta vagyok tagja annak a csapatnak, amely a TÁMOP 3.2.1. kiemelt projekt keretében digitális középiskolai oktatás bevezetését tűzte ki célul országosan. Röviden néhány információ a projektről:
A digitális középiskolai oktatás célja azon felnőttek gimnáziumi képzése, akik érettségit szeretnének tenni. Esti munkarendben folyik az oktatás, de a tanóráknak kb. egyharmadát kell csak az iskolapadban tölteni, a többit irányítottan, de önállóan és saját időbeosztás szerint a számítógép előtt.
Az, hogy erre igény van már az első tanévben bebizonyosodott. Munka és család melletti tanulás esetén még azokat az egyéb tényezőket, mint elérhetőség, utazás stb. sem kell felhozni ahhoz, hogy érthető legyen a képzési forma sikere.

E-learning

Három dolog biztosan kell a tanuláshoz: tanuló (akihez hozzátartozik a tanulási stílus és cél), tananyag (tanulandó dolog, ami magában foglalja a tanulás célját is) és kapcsolat ezek között. A tanulási formát a kapcsolat jellemzőivel határoznám meg, ami újabb hármassághoz vezet: tér, idő és eszköz (ami magában foglalja a módszert is).

E szerint a gondolatmenet szerint a háromdimenziós koordinátarendszer tengelyei és végpontjai valahogy így alakulhatnának:

  • tér: egy – más,
  • idő: szinkron – aszinkron,
  • eszköz: személyi – tárgyi.

Az egyes képzéseket ezek mértéke mentén lehetne meghatározni. Azaz a kapcsolat tanuló és tananyag között mindig egy helyen, egy időben és személyesen jön létre – ilyen talán az, amikor a szülő neveli a gyermekét és viszont 🙂 -, vagy mindig különböző helyen, eltérő időben és tárgyi eszköz segítségével. (Ez a véglet szerintem nem létezik, mert a távoktatásban is van személyi részvétel, ami lehet több és kevesebb. Önképzés esetén ugyan nincs személyi eszköz, térben és időben azonban egy helyen valósul meg.)

Hol van ebben az e-learning? Az én megítélésem szerint “csak” a tananyag hordozóban. E-learning távoktatás esetén például nem jegyzetet küldök postán a tanulónak, hanem elektronikus adathordozót és csatornát alkalmazok. A fentebb tömören jellemzett digitális középiskola olyan formális oktatás, amely a tér tengelyen valahol 75%-nál, az idő tengelyen 60%-nál, az eszköz tengelyen 50%-nál lévő pontból húzott egyenesek találkozási pontjában van. Ezzel szemben a nappali középiskolai oktatás koordinátái nagyságrendileg 20-20-80 lehetnek. (Nem a konkrét számok fontosak, semmilyen mért alapjuk nincs.)

Ennyi lenne az egész? Bizonyos értelemben igen, nincs új a nap alatt. Az e-távoktatás lényegileg nem különbözik a papíralapú távoktatástól, ezért a felhalmozott tapasztalatok és módszerek átemelhetők, jól használhatók. Másrészt viszont nem, ennél sokkal többről van szó. A digitális technológia és az internet alkalmazása alapvető változást jelent a kapcsolat tárgyi eszközében, mely nagymértékű változást generál a kapcsolat személyi eszközében és a tanulóban is, és kihat az oktatás szervezésére, ami pedig fontos eleme az oktatási rendszernek. Azt is fontosnak tartom, hogy részben ugyanezen technikai fejlődés következtében az a társadalom is változik, amelyben az oktatás megvalósul. Az e-learning nemcsak az oktatáson belüli fejlődés eredménye, hanem társadalmi elvárás is.

Mindezzel azt a meggyőződésemet szerettem volna levezetni, hogy az e-learning nem egy misztikum, hanem egy szerves fejlődés eredménye. Nem 180 fokos fordulat, nem vagyunk sem tudatlanok, sem eszköztelenek az alkalmazásában. Ezért helye van az oktatási rendszerben, és a személyi és tárgyi eszközök fejlesztésében. Azt gondolom, Magyarországon a lehetőségek mögött kullogunk ez ügyben, aminek nyilván számos oka van.

forrás: http://felsofokon.hu/oktatas/az-e-learning-az-oktatasi-univerzumban/

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat