Matematika tanulás online?

2010 óta vagyok a www.felsofokon.hu, a  Szakmai blogmagazin szakírója. Az elmúlt közel 6 évben több száz cikkben tettem le voksomat a minőségi oktatás mellett. Velem is készült riport még az elején- -amiben akkor még nem körvonalazódott kristálytisztán a jövő oktatásának trendje, még nem látszódott, hogy  mi lesz a magazin – ezen belül az oktatás szakmai terület  -rendeltetése.

A matematikai  tárgyú cikkeim – tananyagok, gyakorló feladatok-száma is jelentős. Matematika tanárként, 40 év tanítási tapasztalat alapján  elmondhatom, hogy a tananyag mit sem változott. A gyerekanyag viszont igen. A z generációt sokkal, de sokkal több információ éri, mint az x , vagy akár az y generációt. Nyitottabbak,érdeklődőbbek mint mi voltunk ebben az életkorban. Már pár évesen kezelik az okos telefonokat, táblagépeket. A számítógép, a digitális kultúra részüké vált. Az információt innen várják.

A hagyományos frontális osztálymunka egy tanórán már nem sokat ér. Minél több érzékszerv vesz részt a tanulási folyamatban, annál hatékonyabban rögzül -észrevétlenül-  a tananyag: látás, hallás, tapintás és mozgás révén. Az interneten történő oktatás a mai kor nagy kihívása. Hiszem, hogy a nem túl távoli jövőben valóra válik az, hogy az osztályteremben minden diák padján ott lesz a tablet.

Online matematika tananyagom , mely 6 kurzusból áll, a felső tagozatosok számára készült.Nem ismereteket oktat, inkább a gondolkodási képesség fejlesztését tűzte ki célul.Egy olyan alap tananyagról van szó, amely felöleli 5. osztálytól kezdve a számelmélet, algebra alapjait. Jól használható azonban felsőbb évfolyamokon is a pótvizsgára való felkészüléshez, vagy akár az érettségi vizsgára való készüléshez is, hiszen az alapok biztos tudása nélkül nincs mire építkezni.

Napi fél óra gyakorlás ajánlott a nyári szünet végén mindenkinek: szülőknek, akik segíteni szeretnének gyerekeiknek és diákoknak, akik sokat felejtettek a nyáron.

A kurzusok felépítése a következő:

  • a nyitó oldal rendszerint egy összegző, összefoglaló anyag
  • ezt 3 lecke követi
  • a leckék végén pedig egy-egy teszt található, melyben a megszerzett tudás mérhető

Az Arány, arányosság a 6. osztály és a magasabb évfolyamok számára készült, illetve a tehetséges 5.osztályosoknak is bátran ajánlom. Egyenes és fordított arányossági feladatok, aránypárok találhatók benne.

Az Osztók ,többszörösök, oszthatóság szintén 6.osztályos és felsőbb évfolyamos feladatokat, azok megoldási javaslatait tartalmazza.

Prímszámok és összetett számok, legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó és az ezekkel végezhető műveletek találhatóak benne.

A Százalékszámítás szintén 6.osztályban kezdődő, majd 7.osztályban kiteljesedő tananyagot tartalmaz, mely  a gyakorlati életben is jól használható: százalékláb, százalékalap és százalékérték kikövetkeztetése szöveges feladatokon keresztül.

Az Egyenletek megoldása a legegyszerűbb lineáris egyenletek, szöveges feladatok gyakorlását, megoldási sémáját gyakoroltatja.6. osztálytól anyag a matematika órákon.

A Műveletek algebrai kifejezésekkel 7.osztályosoknak és attól  felfelé ajánlott. Alaptudás a középiskolához.

És végül a Műveletek racionális számokkal 5.osztálytól a 8.osztályig felöleli az alapműveletek elsajátítását: pozitív és negatív számokkal, törtekkel való összeadást, kivonást, szorzást, osztást illetve hatványozást és gyökvonást is tartalmaz.

Az online tananyag megrendelhető itt.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ügyfélszolgálat